Počet záznamov: 1  

Peniaze - banky - burzy

  1. LIŠKOVÁ, Danuša. Peniaze - banky - burzy. In Odborný preklad 5 : terminológia bankovníctva a finančníctva v súvislosti s prechodom na euro. - Bratislava : AnaPress, 2010. ISBN 978-80-89137-68-8, s. 19-33
    Ohlasy:
    [4] KREMPOVÁ, Ľubica. Práca s odborným prekladom v cudzom jazyku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 318-324.
Počet záznamov: 1