Počet záznamov: 1  

Dôchodkové poistenie

  1. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 111 s. [6,786 AH]. ISBN 978-80-225-3187-0
    Ohlasy:
    [6] PELLER, František. [Dôchodkové poistenie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 4, s. 542. Recenzia na: Dôchodkové poistenie / Škrovánková, L. ; Škrovánková, P. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3187-0.
    [4] POTOCKÝ, Rastislav. Modely v životnom a neživotnom poistení. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2012. 217 s. ISBN 978-80-85659-71-9.

Počet záznamov: 1