Počet záznamov: 1  

Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy

  1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 5, s. 6-8
    Ohlasy:
    [1] KOČNER, Marián. Financial - accounts view on the governmental expenses and the autonomy administration in the conditions of the Slovak Republic. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516. 2014, vol. 62, no. 6, pp. 1537-1543.
Počet záznamov: 1