Počet záznamov: 1  

Význam konkurencieschopnosti v kontexte procesu globalizácie

  1. NIMRICHTEROVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Anna. Význam konkurencieschopnosti v kontexte procesu globalizácie. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. ISBN 978-80-7165-625-8, s. 170-174
    Ohlasy:
    [4] ČÁBYOVÁ, Ľudmila. Základné oblasti a problémy spoločensky zodpovedného podnikania. In Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0. S. 99-105.
Počet záznamov: 1