Počet záznamov: 1  

Sociálny marketing - sociálne zmeny a problémy

  1. KOVÁČOVÁ, Jana. Sociálny marketing - sociálne zmeny a problémy. In MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 167-171.
Počet záznamov: 1