Počet záznamov: 1  

Pracovná motivácia zamestnancov podniku ako východisko tvorby systému odmeňovania v podniku

  1. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Pracovná motivácia zamestnancov podniku ako východisko tvorby systému odmeňovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2011. 67 s.

Počet záznamov: 1