Počet záznamov: 1  

Energetičeskije interesy EC i Rosii: problemy sotrudničestva

  1. GONDA, Vladimír. Energetičeskije interesy EC i Rosii: problemy sotrudničestva. In Rossija v mnogopoljarnoj konfiguracii : sbornik dokladov meždunarodnoj konferencii : Moskva, 28-29.10.2010. - Moskva : Institut ekonomiky Rossijskoj akademiji nauk, 2011. ISBN 978-5-9940-0248-1, s. 609-622. VEGA 1/0440/10
    Ohlasy:
    [2] KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762. VEGA 1/0826/12.
    [4] KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Obchodná spolupráca EÚ s Ruskom : (súčasný vývoj a perspektívy). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 97 s. [7,185 AH]. VEGA 1/0826/12. ISBN 978-80-225-3538-0.
Počet záznamov: 1