Počet záznamov: 1  

Vybrané aspekty manažérskeho rozhodovania v podnikoch SR

  1. JANKELOVÁ, Nadežda. Vybrané aspekty manažérskeho rozhodovania v podnikoch SR : habilitačná práca. Škol. Miroslav Grznár. Bratislava, 2010. 180 s.

Počet záznamov: 1