Počet záznamov: 1  

Od strategickej koncepcie 1999 po strategickú víziu 2004

  1. ČECH, Ľubomír. Od strategickej koncepcie 1999 po strategickú víziu 2004. In Strategická vízia NATO, výzva pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky : zborník vystúpení zo seminára, 23. júna 2006, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Národná akadémia obrany maršala Andreja Hladika v Liptovskom Mikuláši, 2006, s. 4-9
    Ohlasy:
    [4] DOLINEC, Vladimír - BOROŠOVÁ, Lucia. Význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy v kontexte súčasného vývoja vzťahov EÚ a USA. In Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 10. februára 2011. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0136-3. S. 253-257.
Počet záznamov: 1