Počet záznamov: 1  

Projekty vecných investícií vybraného podniku a zdroje ich financovania

  1. KAPEĽUCHOVÁ, Jana. Projekty vecných investícií vybraného podniku a zdroje ich financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2010. 48 s.

Počet záznamov: 1