Počet záznamov: 1  

Obchodovanie s emisiami skleníkových plynov

  1. MARTIŠKA, Andrej. Obchodovanie s emisiami skleníkových plynov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Trúchly. Bratislava, 2011. 51 s.