Počet záznamov: 1  

Kohézna politika a jej vplyv na konkurencieschopnosť regiónov v Slovenskej republike

  1. JANEŠÍKOVÁ, Daniela. Kohézna politika a jej vplyv na konkurencieschopnosť regiónov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Neupauerová. Bratislava, 2011. 52 s.