Počet záznamov: 1  

Evolučné štúdium spolupráce rôznych sociálno-ekonomických skupín s využitím teórie hier

  1. KREKÁČ, Matej. Evolučné štúdium spolupráce rôznych sociálno-ekonomických skupín s využitím teórie hier : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2011. 50 s.