Počet záznamov: 1  

Tvorba webovej aplikácie na platforme PHP/Apache/MySQL

  1. SEBÖ, Tomáš. Tvorba webovej aplikácie na platforme PHP/Apache/MySQL : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Janček. Bratislava, 2011. 68 s.