Počet záznamov: 1  

Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing

  1. LIPIANSKA, Júlia - ČERVENKA, Peter. Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing. In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3, s. 12-15. VEGA 1/0047/11
    Ohlasy:
    [4] PÓLYA, Attila. Testy ako súčasť e-learningu použitého na stredných školách. In Nové technológie a možnosti ich využitia vo vzdelávaní : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3449-9, s. 59-63. KEGA 006EU-4/2011.