Počet záznamov: 1  

Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania

  1. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. CD-ROM. KEGA 121-026EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3249-5.