Počet záznamov: 1  

Chápanie vlastného kapitálu a koncepcie jeho zachovania

  1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Chápanie vlastného kapitálu a koncepcie jeho zachovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 1, s. 97-113
    Ohlasy:
    [4] KRŠEKOVÁ, Marianna. Prvky účtovnej závierky subjektov verejného sektora. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 234-243 CD-ROM. VEGA 1/0069/13.