Počet záznamov: 1  

Finančná gramotnosť ako potrebná súčasť bežného života

  1. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Finančná gramotnosť ako potrebná súčasť bežného života. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-4]
    Ohlasy:
    [4] PÓLYA, Attila. Špeciálne finančné aspekty tabuľkových procesorov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. [1-6].