Počet záznamov: 1  

Forward na úrokovú sadzbu

  1. MARKOVIČ, Peter. Forward na úrokovú sadzbu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 10, s. 34-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/10-2011/Forward-na-urokovu-sadzbu/>