Počet záznamov: 1  

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows)

  1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 10, s. 44-51. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2011/10-2011/Prehlad-penaznych-tokov-Statement-of-Cash-Flows-10-cast/>