Počet záznamov: 1  

Finančné toky vo výskume a vývoji v členských štátoch Európskej únie

  1. BALÁŽ, Vladimír - SABO, Štefan. Finančné toky vo výskume a vývoji v členských štátoch Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 5-19.