Počet záznamov: 1  

K niektorým problémom prirodzených monopolov a k regulačnej politike v Slovenskej republike v najbližšom období

  1. TOKÁROVÁ, Mária. K niektorým problémom prirodzených monopolov a k regulačnej politike v Slovenskej republike v najbližšom období. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, September 2011, roč. 4, č. 2-3, s. 126-140. VEGA 1/0414/09
    Ohlasy:
    [4] BAŠOVÁ, Alena. Vplyv prijatia tretieho liberalizačného energetického balíčka Európskej únie na plynárenský sektor Slovenskej republiky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 2, s. 237-249.