Počet záznamov: 1  

Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov – medzinárodné porovnanie

  1. MESÁROŠOVÁ, Margita - MESÁROŠ, Peter. Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov – medzinárodné porovnanie. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-8.