Počet záznamov: 1  

Špecifiká marketingu uplatňované v agropotravinárskom sektore po vstupe do EÚ

  1. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Špecifiká marketingu uplatňované v agropotravinárskom sektore po vstupe do EÚ. In Výživa - potraviny - legislatíva : zborník referátových a posterových príspevkov z konferencie, ktorá sa konala 22. - 24. septembra 2004 v Detve. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, 2004. ISBN 80-227-2155-7, s. 378-383.