Počet záznamov: 1  

Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2011. 208 s. [5,39 AH]. Vedecké monografie VŠS. ISBN 978-80-89267-60-6
    Ohlasy:
    [6] HARAJOVÁ, Alica. [Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov]. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2011. ISSN 1337-9321. 2011, roč. 3, č. 2, s. 51. Recenzia : STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2011. 208 s. ISBN 978-80-89267-60-6.
    [4] DULEBOVÁ, Irina. K voprosu soderžanija predmeta "Mežkuľturnaja kommunikacija". In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-47-5, s. 49-56.
    [4] KUCHAROVÁ, Jana. Techniky mapovania ako nástroje na rozvíjanie učebnej stratégie analýzy a používania pravidiel. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2013. ISSN 1337-9321. 2013, roč. 5, č. 3, s. 7-25.