Počet záznamov: 1  

Návratnosť investícií v e-marketingu

  1. MIKULÍKOVÁ, Lenka. Návratnosť investícií v e-marketingu. In Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe. - Bratislava : STU Scientific, s.r.o., 2010. ISSN 1337-9747, 2010, roč. 2, č. 4, s. 28-29.