Počet záznamov: 1  

[Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike]

  1. GONDA, Vladimír. [Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 8, s. 866-868. ITMS 26240120032 (50%), VEGA (50%).