Počet záznamov: 1  

Záväzky z daní, transférov a časového rozlíšenia nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách

  1. FABIAN, Štefan. Záväzky z daní, transférov a časového rozlíšenia nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 12, s. 9-14.