Počet záznamov: 1  

Podniková ekonomika

  1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2011. 190 s. [9,55 AH]. Schválilo MŠ SR pod č. 2011-526/902:2-919. ISBN 978-80-10-01855-0
    Ohlasy:
    [4] ĎURICOVÁ, Oľga. Ekonomické cvičenia. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10-01854-3.
    [4] HOLKOVÁ, Vieroslava. Ekonomické minimum : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Posudzovala: Zuzana Buzinkaiová. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2016. 399 s. [19,95 AH]. Chystáte sa na maturitu? ISBN 978-80-8133-055-1.