Počet záznamov: 1  

Investície do výskumu a vývoja ako nástroj stabilizácie ekonomík

  1. LUKÁČOVÁ, Ivona. Investície do výskumu a vývoja ako nástroj stabilizácie ekonomík. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. 262-266. VEGA 1/0174/11.