Počet záznamov: 1  

Dlhová kríza v eurozóne

  1. BIKÁR, Miloš. Dlhová kríza v eurozóne. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 90-94. VEGA 1/0415/10
    Ohlasy:
    [4] KMEŤKO, Miroslav. Konsolidácia verejných financií. In Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0042/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3780-3, s. 21-24.