Počet záznamov: 1  

Modely umiestnenia recyklačných centier na báze viackriteriálneho programovania

  1. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan. Modely umiestnenia recyklačných centier na báze viackriteriálneho programovania. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-6].