Počet záznamov: 1  

Automatizácia testovania študentov

  1. KRŠJAK, Miroslav. Automatizácia testovania študentov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-6].