Počet záznamov: 1  

Management decisions leading to ownership transactions

 1. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Management decisions leading to ownership transactions. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2011. ISSN 1821-3448, 2011, vol. 16, no. 3, pp. 18-22
  Ohlasy:
  [4] MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina. Bežné účtovníctvo a účtovná závierka v mikro účtovnej jednotke. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 24, s. 79-85.
  [1] KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - PAKŠIOVÁ, Renáta. Impact of accounting standards on the results of financial analysis. - Registrovaný: Web of Science. In IFRS: global rules & local use. International scientific conference. IFRS: global rules & local use : proceedings of the 3rd international scientific conference : Prague, october 8–9, 2015 : Anglo-American University, Prague - Czech Republic [elektronický zdroj]. - Prague : Anglo-American University, 2015. ISBN 978-80-260-8676-5, pp.150-155 online.
  [4] KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Zdieľané informácie v oblasti účtovníctva. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 106-113.
  [3] KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Application the Binomial Distribution, Hypergeometric Distribution and Poisson Probability Distribution in Accounting. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 455-458. VEGA 1/0935/16. Dostupné na : https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=16060626395.