Počet záznamov: 1  

Stochastické modely rozmiestňovania zariadení

  1. REIFF, Marian. Stochastické modely rozmiestňovania zariadení. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-12].