Počet záznamov: 1  

Ako postupovať v správe daní po 1. januári 2012

  1. KRCHLÍKOVÁ, Katarína - MRVOVÁ, Marta. Ako postupovať v správe daní po 1. januári 2012. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 1, s. 19-26. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ako-postupovat-v-sprave-dani-po-1-januari-2012.m-1730.html>