Počet záznamov: 1  

Reálna hodnota z pohľadu IASB a FASB

  1. MOKOŠOVÁ, Daša. Reálna hodnota z pohľadu IASB a FASB. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 1, s. 60-62. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/realna-hodnota-z-pohladu-iasb-a-fasb.m-1738.html>Ohlasy:
    [4] TKÁČOVÁ, Lenka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Reálna hodnota (fair value) ako oceňovacia veličina. Recenzenti: Anna Šlosárová, Peter Markovič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 126 s. [8,32 AH]. ISBN 978-80-225-3799-5.