Počet záznamov: 1  

Informácie z účtovníctva

  1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Informácie z účtovníctva. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 70-72. KEGA 016-EU 4/2011.