Počet záznamov: 1  

Štrukturálny deficit SR ako indikátor konsolidačného úsilia vlády

  1. NEŽINSKÝ, Eduard. Štrukturálny deficit SR ako indikátor konsolidačného úsilia vlády. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-8].