Počet záznamov: 1  

Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN

  1. KARKALÍKOVÁ, Marta. Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 30.