Počet záznamov: 1  

Doprava a logistika

  1. Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. Bratislava : ECOPRESS, 2008. 12x ročne. ISSN 1337-0138