Počet záznamov: 1  

Vplyv globálnej hospodárskej krízy na malé a stredné podniky

  1. FLIEGOVÁ, Jana. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na malé a stredné podniky. In Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3132-0, s. 21-27. PMVP 2315018.