Počet záznamov: 1  

Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov

  1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - VISTÁNOVÁ, Anna. Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov. In Aeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-553-0758-9, s. [1-6]
    Ohlasy:
    [4] DŽUBA Miroslav - PODOĽAKOVÁ, Iveta. Role of Human Resources management in modern management. In: ACTA AVIONICA. 2012, roč. 15, no. 25, s. 1-6. ISSN 1335-9479.