Počet záznamov: 1  

PhD. Meetings and Seminars III

  1. PhD. Meetings and Seminars III. Vedecká konferencia. PhD. Meetings and Seminars III : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 15. 4. 2011 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa, Zuzana Schwartzová, Tomáš Výrost. Košice, 2011. online [70 s.]. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2011/> ISBN 978-80-225-3248-8.