Počet záznamov: 1  

Možnosti znižovania materiálových nákladov

  1. FLOREKOVÁ, Slávka. Možnosti znižovania materiálových nákladov. In Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy II : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1323-7, s. 45-47
    Ohlasy:
    [4] KOVALEV, Andrej. Strategické smerovanie podniku : vybrané kapitoly. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2012. 116 s. [6,75 AH]. ISBN 978-80-89553-03-7.