Počet záznamov: 1  

Vybrané aspekty rozhodovania z pohľadu teórie rozhodovania

  1. JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav. Vybrané aspekty rozhodovania z pohľadu teórie rozhodovania. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2011. ISSN 1335-9746, 2011, roč. 10, č. 23, s. 78-90. VEGA 1/0466/11.