Počet záznamov: 1  

Nástroje finančnej pomoci pre malé a stredné podniky v Európskej únii a v Slovenskej republike

  1. HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Nástroje finančnej pomoci pre malé a stredné podniky v Európskej únii a v Slovenskej republike. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 440-445.