Počet záznamov: 1  

Kompetencie prekladateľa, potrebné na vytvorenie cieľového textu

  1. SERESOVÁ, Katarína. Kompetencie prekladateľa, potrebné na vytvorenie cieľového textu. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-47-5, s. 96-102
    Ohlasy:
    [4] KOŽELOVÁ, Adriána. Topos v preklade. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8. S. 383-391.