Počet záznamov: 1  

Charakteristika respondentov

  1. STŘELECKÁ, Zdenka. Charakteristika respondentov. In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3135-1, s. 22-23.
Počet záznamov: 1