Počet záznamov: 1  

Jak pracovat s omezenou pozorností a zpracováváním informací? Přínos behaviorální ekonomie a neuroekonomie pro řízení organizací

  1. HOUDEK, Petr. Jak pracovat s omezenou pozorností a zpracováváním informací? Přínos behaviorální ekonomie a neuroekonomie pro řízení organizací. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 221-227.